Viering 15-jarig jubileum op 1 november 2009.

                                                  
Bijgewerkt 30 november 2009.


Seniorenorkest Maas en Waal is opgericht in 1994. Dat betekent dat we in november 2009 alweer het derde lustrum mochten vieren.  Het bestuur had zich voorgenomen deze gelegenheid aan te grijpen om de versleten uniformen te vervangen en een zanginstallatie aan te schaffen.

 

Daarvoor was gespaard, maar er ontbrak toch nog een substantieel bedrag. Gelukkig werden ouderenfondsen en sponsoren bereid gevonden om de ontbrekende middelen beschikbaar te stellen.

 

Het bestuur is alle gulle gevers zeer dankbaar. Daardoor is het mogelijk geweest om de plannen te verwezenlijken en kan het orkest een visitekaartje blijven voor het land van Maas en  Waal.

 

Tijdens ons jubileumconcert mochten we onder meer gelukwensen ontvangen van het gemeentebestuur van West Maas en Waal en van muziekgezelschappen uit de omgeving.

 

Peuters van speelzaal "De Zonnepit" boden zelfs een eigenhandig gemaakt vaandel aan.

 

De dag werd afgesloten met een gezellige lunch voor de orkestleden en hun partners.

 

Al met al kan het Seniorenorkest terugzien op een zeer geslaagde lustrumviering. Hierna ziet u een foto-impressie.

 

 

 

Een kopje koffie, in afwachting van het optreden.

 

 

 

Bestuur en dirigent nemen de felicitaties in ontvangst.

 

 

Ook de orkestleden delen mee in de gelukwensen.

 

 


The Melody Players zorgden voor een heel gezellige receptie.

 De "artiesten" betreden het podium.
 


We hadden de zaal weer gezellig vol.

Het orkest o.l.v. Antoon van Koolwijk bij een van de eerste nummers.

Ook het klein koper is trots op de nieuwe uniformen.

 

Het was lekker warm op het toneel.

 

Daarom mochten de uniformjasjes uit.
 Burgemeester Steenkamp overhandigt de gelukwensen van het gemeentebestuur.


Voorzitter Thijs Broeder van Harmonie Koning Willem III wijst op de harmonieuze samenwerking.


De peuters van speelzaal De Zonnepit bieden een zelfgemaakt vaandel aan.


Nolda van Ooijen en Jan van der Horst zingen het hoogste lied.


De jubileumviering werd afgesloten met een gezellige lunch voor de leden en hun partners.


En dat liet men zich goed smaken.
 


Er was ook tijd voor een gezellig onderonsje.


Ellen van Dodewaard praatte het geheel ook dit keer weer professioneel aan elkaar.


De voorzitter dankt de sponsoren en kijkt terug op een zeer geslaagde jubileumviering.