Iets over het ontstaan van het Seniorenorkest.

 

Zo'n jaar of 15 geleden waren enige muzikanten uit Maas en Waal lid van het Betuws Seniorenorkest, gevestigd te Ingen. Daardoor ontstond al snel de wens om hier ook zo iets te beginnen. Enige jaren later zocht de toenmalige Bond van Ouderen uit Beneden-Leeuwen zinvolle activiteiten voor het toenemend aantal leden.

 

Daarop hebben Jan van Veen en Henk Luijpen in 1994 het initiatief genomen om ook in Maas en Waal een orkest voor ouderen op te richten. Het idee sloeg aan. Begin 1995 werd gestart met 8 leden.

Henk Mus uit Beneden-Leeuwen was de eerste dirigent.

 

Naarmate het orkest groeide en meer bezittingen kreeg, ontstond de behoefte aan een juridische basis. Daarom werd op 1 januari 2002 bij notariŽle akte een Beheerstichting opgericht, waarin de seniorenvereniging en het seniorenorkest deelnemen.

 

Dat gaf het orkest de mogelijkheid om zich met een eigen bestuur te concentreren op de dagelijkse gang van zaken, zoals het houden van repetities en het verzorgen van optredens.

 

Uiteindelijk bleek dit niet zo'n handige oplossing. Daarom is in goed overleg met de Seniorenvereniging besloten om als volledig zelfstandige vereniging verder te gaan. De notariŽle akte werd op maandag 9 februari 2009 in dorpshuis De Rosmolen ondertekend, in het bijzijn van de leden.

 

Het orkest is inmiddels uitgegroeid tot ongeveer 30 personen. De leden zijn afkomstig uit heel Maas en Waal en zijn daarnaast vaak ook lid van een plaatselijke muziekvereniging. Antoon van Koolwijk uit Druten was jarenlang hun dirigent. Omdat deze om gezondheidsredenen kalmer aan moest gaan doen, is hij begin 2011 opgevolgd door Ben Duitsman.

 

Onder zijn leiding worden elk jaar vele optredens verzorgd in tehuizen en instellingen, maar ook bij bijzondere gelegenheden in de streek.

 


 

Eťn van de eerste foto's uit februari 1995.